کرامت انسان از دیدگاه اسلام


کرامت انسان از دیدگاه اسلام
یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی برنامه می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان هست یا به عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی از مباحث انسان‌شناسی هست .


بررسی ماهیت توهین و افترا و احکام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
در مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد.


عملیات‌های شهادت‌طلبانه از دیدگاه اسلام
گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی کرده‌اند.


بررسی تطبیقی تعزیز اطفال و مجانین در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی
در این نقل انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد.


عاشورا در آیینه‌ی فقه و حقوق اسلامی
از سوی دیگر در این نظر، تشکیک‌هائی شده هست از جمله اینکه این نظر ناشی از خودخواهی انسان هست که می‌خواهد بر همهء موجودات جهان، چیرگی یابد و همه را زیر یوغ خویش بکشد.


بررسی قلمرو قاعده درء در نظام کیفری اسلام
در دنیای امروز برخی مکتب‌ها بر اصالت انسان بسیار تاکید دارند بگونه‌ای که بسیاری از کشورهای باصطلاح متمدن براونند که باید در قوانین کیفری ارزش و کرامت انسان حفظ شود.


بررسی میزان اعتبار لوازم عادی و عقلی استصحاب و بررسی مصادیق آن
در این رساله ما سعی بر این داریم تا ارزش و کرامت انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.


بررسی سندی و دلالی روایات فهم قرآن
آیا ارزش و کرامت انسان در برتری ظاهری او بر موجودات عالم هست ؟ آیا ارزش و کرامت انسان در بعد جسمانی و مادی او خلاصه می‌شود؟ آیا ارزش و کرامت انسان ارتباطی با بعد روحانی و معنوی انسان دارد؟ جواب به این سوالات مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.


طرح و بررسی آراء پاره‌ای از روشنفکران ایرانی معاصر در باب تکلیف محوری فقه اسلامی
برخی آیات برای انسان بطور کلی منزلت قائل شده‌اند و در آیاتی دیگر لحن قراون نکوهش‌آمیز هست .

هم‌چنین در احادیث چنین مواردی دیده می‌شود.

پس باید در آیات و احادیث دقت بیشتری کرد که اون تکریم‌ها و نکوهشها به چه اعتباری هست و سرانجام نظر قطعی اسلام دربارهء انسان و منزلت وی نسبت به موجودات‌دیگر چیست ؟ در این رساله در دو بخش اول بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند.

برای اینکه بحث دربارهء کرامت انسان شود، نخست باید یک آشنائی کلی با انسان چه از نظر لفظی و چه از نظر حقیقت وی، بدست آید.

در بخش اول به این مطلب پرداخته شده هست .

در بخش دوم به طور اجمالی به بررسی نظریات سه مکتب غیرالهی دربارهء ارزش و کرامت انسان پرداخته شده هست .

اگرچه بحث دربارهء ارزش و کرامت انسان در اسلام هست اما بررسی اجمالی نظریات این سه مکتب عمده مطرح در غرب در زمینه انسان می‌تواند موید و گواهی موجود بر نادرستی ارزش ارائه شده در این مکتب‌ها و درستی ارزش ارائه شده در اسلام باشد.

از بخش سوم، در واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم.

در این بخش با بررسی آیه 70 سورهء اسراء بحثی دربارهء کرامت و علل و شرایط و موانع اون بیان می‌شود.

در بخش چهارم دو مظهر از مظاهر کرامت انسان که در قراون بیان شده ذکر گردیده و دربارهء اونها بحث شده هست .

و در نهایت در بخش پنجم ارزش و کرامت انسان از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین که خود با کرامت‌ترین انسانها در روی زمین بودند، بررسی شده هست .
72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews