درآمدی بر قصص قرآن


درآمدی بر قصص قرآن
قراون اصیل‌ترین کتاب هدایت هست و داستان‌های این کتاب نیز به همین نحو می‌باشد.


نقش آموزه‌های دینی در استحکام خانواده
اولین بحث پیرامون داستان‌های قراون باید به واژه قصص و مفردات مشابه اون چون حدیث ، نبا، مثل و اساطیر مطرح گردد تا جایگاه قصص در قراون مشخص گردد.


تحلیل فلسفی نیایش
با اندک تحقیقی به این نتیجه می‌رسیم که واژه‌های حدیث و نبا و مثل در برخی موارد به معنای قصص آمده هست ولی اساطیر به معنی اعم از قصص و عقاید خرافی آمده هست .


بررسی رابطه اخلاق و فقه
در جایگاه و اهمیت قصص همین مقدار کافی هست که فرموده شود آیات و روایات متعددی این جایگاه را بسیار قوی و بزرگ معرفی می‌نمايند.


امتزاج افق ها در هرمنوتیک فلسفی گادامر
اهداف داستان‌های قراون بسیار هست اما مواردی که قراون در کار صراحت دارد به برنامه زیر هست : تثبیت قلب پیامبر و رسالت او (ص)، عبرت‌آموزی، غفلت‌زدایی، بیان اصول دعوت پیامبران، شیوه اندیشیدن، هدایت و رحمت برای مومنان اسوه‌سازی.


بررسی آیات و روایات در خصوص روابط دختر و پسر قبل از ازدواج
اما در لابلای اون به منفعت‌هایی نیز اشاره می‌شود که از اون جمله بیان سنت‌های الهی، وحدت دین، روش زندگی، روش‌های تبلیغ، قصه‌گوئی به عنوان یک لوازم تبلیغی و هستنباط احکام فقهی را می‌توان نام برد و در همین مقوله باید فرمود که قراون با تاریخ و نقل تاریخی در شیوه‌های نقل، تفاوت بسیار دارد.


بررسی مفهوم اعانت بر اثم و آثار و احکام مستفاد از آن در فقه امامیه
داستان‌های قراون را می‌توان به دو دسته داستان‌های پیامبران و اقوامشان و داستان‌های غیرپیامبران تقسیم کرد که این نوع خود شامل اقوام و اشخاص و ملائکه و جن و جانوران می‌شود.


حضانت در فقه امامیه و حقوق جمهوری اسلامی و تطبیق آن با فقه شافعی
برخی از داستان‌های پیامبران در عهدین آمده هست که از اون جمله در عهد قدیم می‌توان به داستان‌های آدم و نوح و ابراهیم و و لوط و یعقوب و یوسف و موسی و هارون اشاره کرد و با نگاهی گذرا مشخص می‌شود که قراون امتیازات منحصر به فرد را دارد.


ویژگی‌های فقه امام رضا علیه‌السلام
و نیز در عهد جدید نیز چنین هست که داستان‌های مشترک اون با قراون تفاوت بسیار دارد.

قراون داستان‌ها را با اسلوب خاصی بیان داشته مانند ایجاز و تفصیل و تصریف و تکرار برخی موارد که از امتیازات قراون در بیان هست .
72 out of 100 based on 17 user ratings 242 reviews