جایگاه وصی از دیدگاه کتاب سنت و ادب


جایگاه وصی از دیدگاه کتاب سنت و ادب
موضوع پایان نامه : (( جایگاه وصی از دیدگاه کتاب و سنت و ادب )) وصی، از القاب مشهور امام امیرالمومنین علی علیه السلام هست .


بررسی فقهی ربای قرضی با توجه به ماهیت پول امروزی و تورم
اثبات وصایت اون حضرت یعنی اثبات امامت.


پاره های جهانشناسانه هراکلیتوس
حضرت علی علیه اسلام، بنابر حدیث یوم الانذار، وصی پیامبر علیه السلام در امر رهبری و خلافت و هدایت امت اسلامی ، پس از پیامبر علیه السلام می‏‎‎‏باشد .


رابطه عقل، وحی و شهود از دیدگاه علامه طباطبائی، استاد محمدتقی جعفری و آیه‌الله جوادی آملی
در این پایان نامه در بخش اول ،‌پس از ذکر کلیاتی در معنای لغوی و اصطلاحی وصی به سیر تاریخی وصایت در انبیای گذشته همراه با ذکر چند تن از اوصیا پرداخته‏‎‎‏ایم، چرا که این موضوع بر ضرورت و اهمیت وصایت در امت اسلامی تاکید می کند .


بررسی تطبیقی موانع قصاص در مذاهب خمسه و حقوق ایران
دربخش دوم به ذکر وصی در آینه روایات اشاره شده هست که شروع وصایت را از دعوت خویشاوندان به اثبات می رساند و اوج ابلاغ وصایت در غدیر خم می‏‎‎‏باشد .


سازگاری یا ناسازگاری دین و فلسفه از دیدگاه ابن رشد و غزالی
سپس به ذکر روایاتی از کتب شیعه و سنی می‏‎‎‏پردازیم و به احتجاج معصومین (‌علیه السلام ) و صحابه و تابعان در امر وصایت فرموداری چند آورده‏‎‎‏ایم .


ارزش منطقی استقراءاز نظر شهید صدر با توجه به انتقادات جدید بر آن
در بخش سوم به جایگاه وصی در آینه تاریخ و ادب اشاره شده،‌و به ذکر اشعاری در حماسه‏‎‎‏های جنگ جمل و صفین و تنی چند از شاعران اهلبیت ( علیه السلام ) اکتفا کرده‏‎‎‏ایم.


توجیه اعتقادات دینی از دیدگاه ویلیام آلستون و نقد آن
در بخش چهارم به نقد تحریف حدیث وصایت و رد شبهات موجود در این امر پرداخته‏‎‎‏ایم.


مبانی فقهی و حقوق سلب حیات از خود78 out of 100 based on 33 user ratings 758 reviews