تحلیل محتوای ساختار اخبار شامگاهی شبکه اول سیما


تحلیل محتوای ساختار اخبار شامگاهی شبکه اول سیما
هدف از تهیه این نقل بررسی ساختار اخبار شبکه اول (ساعت 21) سیماست که به روش تحلیل محتوا بوده هست .


وضعیت برنامه گزراش هفتگی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران
در این رابطه سئوالهایی مطرح و متغیرهای تحلیل محتوا مشخص گردید و پس از اون جامعه آماری و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه و واحد تحقیق اون مطرح گردید و در زمینه چهارچوب نظری خبر مطالبی عنوان گردید و یک فصل به توصیف یافته اختصاص داده شد و در آخرین فصل هم نتایج تحقیق، پیشنهدات و محدودیتها تحقیق ذکر گردیده هست .


بررسی وضعیت برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شبکه محلی در شهر باختران آبان ماه 1364


نظر مردم تهران درباره مسابقه ستاره‌ها شبکه 5 سیما (شبکه تهران)


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews