نظرسنجی از زنان تهرانی درباره برنامه تلویزیونی (تصویر زندگی)


نظرسنجی از زنان تهرانی درباره برنامه تلویزیونی (تصویر زندگی)
به منظور دستیابی به نظر زنان شهرستان تهران در مورد برنامه "تصویر زندگی" با 727 نفر از زنان بالاتر از 15 سال ساکن شهر شهرستان تهران مصاحبه شد.


سیاست پیشرو، بیانیه خط مشی بنیاد رادیو تلویزیونی کاتولیکهای هلند
مهمترین نتایج حاصل از این نظرخواهی عبارتند از: 70 % از افراد مورد بررسی بیننده برنامه هستند.


گردآوری اطلاعات در مورد برنامه "آشنایی با وسائل خانگی نفت‌سوز و گازسوز"
از کل نمونه مورد بررسی، 52 % گاهی اوقات و 26 % اکثر اوقات بیننده این برنامه بوده‌اند، همچنین 30 % پاسخگویان بیننده این برنامه نبوده‌اند.


تحلیلی از برنامه تلویزیونی "ایران در جنگ "
از بخشهای مورد علاقه بینندگان بخش آموزش (70 %) هست .


بررسی نظرات مردم در مورد گزارشات گروه ورزش شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران
73 % بینندگان بخش آموزش برنامه را تجربه کرده‌اند که از این بین 40 % بینندگان میزان موفقیت خود را در تجربه بخش آموزش برنامه "زیاد" دانسته‌اند.


طرح ارزشیابی برنامه تلویزیونی "تعمیرکار خود باشید"
90 % بینندگان ساعت پخش فعلی برنامه را مناسب دانسته‌اند.


تحلیل محتوای برنامه رادیویی "راه شب "
در مجموع میزان رضایت بینندگان از این برنامه در حد زیاد (51 %) هست .


تلویزیون و کودکان، برسری برنامه‌های جدید تلویزیونی کودکان با استفاده از یک برنامه کارتونی آزمایشی


طرح بررسی وضعیت برنامه خانواده رادیو تبریز و تاثیر آن در میان خانواده


72 out of 100 based on 37 user ratings 362 reviews