محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری


محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری
این نقل دربردارنده بیانات مقام معظم رهبری در فروردین سال 1377 می‌باشد که در دو بخش تهیه و تنظیم شده هست .


سمینارهای علمی برای تعیین طبقه‌بندی عملکردی برنامه‌های سیما
بخش اول شامل خلاصه محورها و بخش دوم در بردارنده متن اصلی بیانات می‌باشد.


وضعیت برنامه‌های صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در شهر گرگان
در مجموع معظم‌له 13 سخنرانی و پیام در فروردین سال جاری داشته‌اند که مشروح اون آمده هست .


صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - شیوه فعالیت سنجش افکار - روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


تعیین وضعیت سریال طبل تو خالی


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews