تحلیل محتوای برنامه گزارش هفتگی


تحلیل محتوای برنامه گزارش هفتگی




برنامه سیاسی "نقل هفتگی" که هر هفته جمعه‌ها پخش می‌شود، برای ارائه تصویری جامع و روشن درباره سیاست داخلی و خارجی و تحلیل‌هایی در مورد مسایل بین‌المللی تدوین شده هست که هدف اون درک وجوهی از سیاستها و تغییرات و تحولات نظام بین‌الملل، عمل و عکس‌العمل کشورها در قبال تصمیمات اتخاذ شده و ریشه‌یابی رخدادهای تاریخی در عرصه جهانی هست .


نظر مردم بوشهر درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با توجه به اهمیت موضوعها در این برنامه، هدفهای زیر مورد بررسی برنامه گرفت : دستیابی به تقسیم‌بندی موضوعات در برنامه نقل هفتگی، دستیابی به عناصر خبری، دستیابی به سبک ارائه محتوا با توجه به موضوعها و عناصر خبری، دستیابی به سهم وقتی موضوعها و سبک‌های ارائه محتوا، دستیابی به تعداد نماها با توجه به موضوعها و منطقه‌های جغرافیایی جهان، دستیابی به ارزشهای خبری و منابع خبری با توجه به موضوعهای مطرح شده در این برنامه.


سنجش میزان شنوندگان برنامه‌های رادیو در بررسی نظر مردم تهران درباره این برنامه‌ها


نظر مردم ارومیه درباره برنامه‌ها محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز آذربایجان‌غربی


54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews