تدوین فرهنگ علوم و ارتباطات

نظرسنجی از مردم تهران درباره "اجلاس سران کشورهای اسلامی"
ارزشیابی نهایی برنامه "جنگ سی‌ونه"
نحوه توزیع بینندگان سیما در ساعات مختلف و نحوه توزیع در بین سه شبکه تلویزیونی در تابستان 1374 در شهر تهران
نظر مردم تهران درباره برنامه تلویزیونی "سینمای اندیشه"
نظرات مردم رشت و دستاوردهای آن درباره برنامه‌های صدا و سیما تولید محلی مرکز رشت در تیرماه 1367
نظر کودکان و نوجوانان درباره برنامه‌های کودک و نوجوان سیمای جمهوری اسلامی ایران نوروز 1375
بررسی نظرات مردم تهران درباره نمایشگاه "دستاوردهای دولت "
مقایسه نگرش شنوندگان صدای جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1369-1373
نظرات مردم روستا درباره رادیو روستای شهرستانهای (اراک ، اردبیل، اصفهان، تبریز، سمنان، شهرکرد، کرمان، گرگان، همدان
نظرات مخاطبان کودک و نوجوان و مادران آنها درباره برنامه "ساعت خوش "
آراء و دیدگاههای کارشناسان درباره برنامه طنز صدا و سیما
ارزشیابی کیفیت در تلویزین و رادیو
*