بررسی وضعیت مجموعه تلویزیونی آئینه


بررسی وضعیت مجموعه تلویزیونی آئینه
حجم نمونه 500 نفر از ساکنین شهرستان تهران هست .


بررسی نظرات مردم تهران درباره برنامه تلویزیونی "هتل"
اطلاعات حاصله نشان می‌دهند که هر قسمت از این مجموعه، بطور متوسط 68 % بیننده داشته هست و زنان به نسبت مردان، بیشتر بیننده این برنامه بوده‌اند.


نظرات مردم تهران در مورد "رسانه و ترافیک "
بطور کلی تمام قسمتهای پخش شده این مجموعه برنامه، % بیننده قابل ملاحظه‌ای داشته هست و محبوبترین قسمتهای این مجموعه به ترتیب "مالک و مستاجر" "مادرشوره" و "جدائی" هست که هم در بین مردان و هم در بین زنان بیشترین % انتخاب را دارا بوده هست .


نظ مردم شهر زاهدان درباره برنامه‌های شبکه چهار سیما
تقریبا تمامی بینندگان برنامه عقیده داشته‌اند که این برنامه بر روی خانواده‌ها تاثیرگذار بوده هست .


نظر مردم تهران در مورد "آگهی‌های تبلیغاتی سیما"
نحوه ارائه برنامه (ابتدا رفتار غلط و سپس رفتار درست ) و بازی هنرپیشه‌ها از نظر اکثر افراد مناسب بود، و فرم معرفی هنرپیشه‌ها در اول برنامه، از نظر 8 % عالی و از نظر 49 % خوب بوده هست .


نظرخواهی از مردم تهران درباره مطبوعات و برنامه‌های ویژه مطبوعات رادیو
همچنین اکثر افراد فراخوان نموده‌اند که دکور برنامه و تیپهای مختلف ارائه شده توسط هنرپیشه‌ها، مناسب برنامه هست .


تکنولژیهای جدید در ارتباطات جهت‌گیریهای تحقیقات
در مجموع 53 % از افراد از برنامه رضایت داشته و 33 % نیز میزان رضایت خود را با قید "تا حدودی" بیان داشته‌اند.


محورهای مهم بیانات مقام معظم رهبری دی ماه 1376


نظرسنجی از مردم تهران درباره "وزارتخانه موفق"


98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews