نظرخواهی مردم اردبیل درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مرکز اردبیل)


نظرخواهی مردم اردبیل درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مرکز اردبیل)
نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می‌دهد که 66 % از پاسخگویان شنونده و 69 % بیننده برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون مرک اردبیل بوده‌اند.


ارزشیابی سریال تلویزیون فراموشخانه
برپايه این نتایج افراد گروه سنی 25 تا 29 سال با 78 % و افراد در سطح سواد ابتدایی و دبیرستان به ترتیب با 72 و 71 و 71 % و مردان با 71 % به ترتیب بیش از سایر گروههای سنی، تحصیلی و زنان (62 %) شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند.


استان همدان در 2888 روز دفاع مقدس
همچنین گروه سنی 20 تا 24 سال با 73 % و افراد در سطح تحصیلی راهنمایی و دبیرستان به ترتیب با 77 % و 75 % بیشتر از سایر افراد گروههای سنی و تحصیلی و نیز مردان با 68 % بیش از زنان با 70 % بیننده برنامه‌های محلی تلویزیون بوده‌اند.


افکار عمومی و تبلیغات
از میان برنامه‌های محلی رادیو، برنامه‌های "جمعه گوروشی" و "کندینر" هر کدام با 21 % شنونده و از میان برنامه‌های محلی تلویزیون، برنامه محلی صبح جمعه با بچه‌های هستاد با 24 % بیننده بیشترین شنونده و بیننده را به خود اختصاص داده‌اند.


الگوی معرف در سیما


انتظارات مردم تهران از برنامه‌های صدا و سیما در ایام ماه مبارک رمضان


54 out of 100 based on 49 user ratings 824 reviews