تحلیل محتوای برنامه‌های صدای جمهوسی اسلامی ایران


تحلیل محتوای برنامه‌های صدای جمهوسی اسلامی ایران
این بررسی با هدف تعیین سهم وقتی برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی برحسب موضوعهای مختلف انجام شده هست .


بررسی نظر مخاطبان تهران درباره آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون و جذابترین آگهی‌ها از نظر آنان
به این منظور کلیه برنامه‌هایی که در طی یک هفته از تریخ 18 تا 24 شهریور ماه سال 1374 از رادیو پخش شده مورد تحلیل محتوای توصیفی برنامه گرفته هست .


بررسی نیازهای گروههای برنامه‌ساز صدای جمهوری اسلامی ایران
در این بررسی هر یک از برنامه‌های رادیو به عنوان واحد متن و هر یک از پیامهای ارائه شده به عنوان واحد ضبط و مدت وقت پخش اون (دقیقه) به عنوان واحد شمارش درنظر گرفته شده هست .


بررسی وضعیت برنامه محلی کشاورزان سیما در 20 روستای استان آذربایجان شرقی
نتایج بدست آمده نشان می‌دهد: برنامه‌های اطلاعاتی - آموزشی بیشترین ساعت پخش (بیش از 1/3 برنامه‌ها) را به خود اختصاص داده و پس از اون به ترتیب موسیقی، اخبار، گزارشهای خبری، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی و قراون و اذان در مراحل بعدی برنامه دارند.


بررسی وضعیت برنامه‌های ویژه هفته دولت سیمای جمهوری اسلامی ایران - شهریور 1375
برخی پیشنهادات زیر به منظور افزایش جذابیت برنامه‌ها و جلب بیشتر مخاطبان ارائه می‌شود.


بررسی وضعیت برنامه‌های ویژه هفته دولت صدای جمهوری اسلامی ایران
- افزایش برنامه‌هایی که موضوعات فرهنگی، اجتماعی دارند.


برنامه‌های صدا و سیما در زمستان 1366
- بکارگیری قالبهای مناسب (غیر از مجری و سخنرانی) و کاهش حجم برنامه و ایجاد تغییر و تنوع در ارائه برنامه‌های مذهبی.


بهره‌برداری کشورهای در حال توسعه از وسایل ارتباطی خارجی
- افزایش وقتی و بالابردن کیفیت برنامه‌های سرگرم‌نماينده، شاد و طنز.


پس آزمون برنامه صبح‌بخیر ایران
- توجه به کیفیت و تنوع در موسیقی.
66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews