تلویزیون و کودکان، برسری برنامه‌های جدید تلویزیونی کودکان با استفاده از یک برنامه کارتونی آزمایشی


تلویزیون و کودکان، برسری برنامه‌های جدید تلویزیونی کودکان با استفاده از یک برنامه کارتونی آزمایشی
بررسی بدین شکل صورت گرفت که تصمیم گرفته شد 2 کارتون یا شخصیتهای متفاوت ارائه شود که هرکدانم از شخصیتها دارای ویژگی بارزی همچون: بازیگوشی، خنده‌رویی، نامرتبی و ...


تقویم تطبیقی ده ساله همراه با وقایع مهم تاریخی
داشته باشد، پس از گروه مخاطبان (کودکان 2 ساله و چهار ساله) تعدادی سوال بعمل آمد تا از طریق این سوالات به میزان تاثیرگذاری شخصیتها و نحوه اون پی برده شود.


تلویزیون، قدرت ، پول
تجزیه و تحلیل نشان داد که برای کودکان 2 ساله یادآوری داستان به طور کامل بسیار مشکل بود.


تلویزیون بدون مرز
در حدود 20 درص اونان قادر به پاسخگویی صحیح درباره داستان بودند.


تلویزیون و ابعاد اجتماعی آن
در مورد کودکان 4 ساله، بیش از نیمی از انها داستان را پسندیده و پیام اون را کاملا درک کرده بودند.


جدول برنامه‌های رادیو و تلویزیون NHIC شبکه تلویزیونی سراسری. تلویزیون آموزشی - شبکه‌های ماهواره‌ها (تلویزیون Bs1, Bs2) رادیو 1 رادیو 2 و FM
نتایج نشان داد که در کارتون آزمایشی با نامهای "پادامون" و "تازورا" توجه بیشتر کودکان را به خود جلب کرده بود که نه تنها از شخصیتها بلکه از محتوای داستان نیز راضی بودند، بعلاوه پیام داستان را به خوبی دریافته بودند.


جریان بین‌المللی برنامه‌ها
البته باید توجه داشت که آزمایشض بدون اشکال هم نبوده هست مثلا اگر نقاشی شخصیتهای داستان بزرگتر می‌شد بهتر بود و یا اگر برنامه برای 2 ساله‌ها تکرار می‌شد تا مقوله پیام برنامه شوند، نتایج بهتری به دست می‌آمد.


جمع‌آوری اطلاعات برای طرح: پاسخ به چراهای کودک


جمع‌بندی پیامگیران سیما و 3 ماه زمستان سال 1376


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews