نظر مردم تهران درباره تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در سال 1374 در مقایسه با سالهای گذشته


نظر مردم تهران درباره تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در سال 1374 در مقایسه با سالهای گذشته
سریال "پدرسالار" بهترین برنامه‌های سیما شناخته شده هست .


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیما در بین مردم آبان ماه 1364
(39 %).


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیما در بین مردم در اردیبهشت ماه 1366
45 % پاسخگویان رادیو پیام را در مهمترین شبکه رادیویی دانسته‌اند.


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیما در بین مردم در مرداد 1366 و مرداد 1367
49 % نیز شبکه یک را موفقترین شبکه تلویزیون دانسته‌اند.


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیما و تولید محلی از بین مردم شهر بندرعباس
25 % اظهار کرده‌اند که صدا و سیما جوانان را به خود جذب کرده هست .


میزان مطلوبیت برنامه‌های صدا و سیمای جمهوی اسلامی ایران در بین مردم، آبان 1364
کمبود فیلم‌های تفریحی و سرگرم‌نماينده مهمترین نقص صدا و سیما شناخته شده هست .


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیما
(8 %) 44 % از پاسخگویان علاقه‌مندند که صدا و سیما بیشتر برنامه‌هایی با اهداف "تفریحی و سرگرمی" تهیه کند.


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیما در پائیز 1370
25 % معتقد بودند که صدا و سیما در پرداختن به "موضوعهای اجتماعی" موفقتر بوده هست .


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
21 % معتقد بودند "تنوع در برناه" مهمترین وجه امتیاز صدا و سیما در حال حاضر نسبت به سالهای قبل بوده‌اند.
54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews