نظرات مردم اصفهان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مرکز اصفهان)


نظرات مردم اصفهان درباره برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مرکز اصفهان)
بررسیها نشان می‌دهد که 32 % پاسخگویان شنونده و 45 % از پاسخگویان بیننده برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون مرکز اصفهان بوده‌اند.


نظرخواهی پیرامون برنامه‌های صدا مرکز مهاباد (برنامه بامدادی - خانه و خانواده - امیدان انقلاب )
افراد گروه سنی 20 تا 24 با 38 %، 30 تا 39 سال با 36 % بیش از سایر گروههای سنی و پاسخگویان دارای تحصیلات راهنمایی با 37 % بیش از سایر سطوح تحصیلی و در مجموع مردان با 34 % نسبت به زنان با 29 % شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند.


نظرخواهی پیرامون برنامه‌های صدا و سیما مرکز فارس استان کهگیلویه و بویراحمد
همچنین افراد در گروه سنی 15 تا 19 سال با 60 %، بیش از سایر گروههای سنی و در میان رده‌های تحصیلی افراد دارای دیپلم با 54 % و در سطح دیپلم با 51 % بیشتر از افراد در رده‌های تحصیلی و مردان و زنان به یک میزان بیننده برنامه‌های محلی تلویزیون مرکز اصفهان بوده‌اند.


نظرخواهی تلفنی درباره برنامه‌های تلویزیونی، آموزشی


نظرخواهی در مورد برنامه‌های پخش شده سیما در تاریخ 1377/7/27


72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews