نظرخواهی از مردم تهران درباره برنامه‌های "رادیو قرآن"


نظرخواهی از مردم تهران درباره برنامه‌های "رادیو قرآن"
این نقل ، به منظور آگاهی یافتن از نظر امت شهرستان تهران درباره برنامه‌های "رادیو قراون" می‌باشد.


نظرسنجی از مردم تهران در مورد "بحث آزاد"
چکیده این بررسی نشان می‌دهد که: - در مجموع 18 % از جامعه مورد بررسی شنونده این برنامه بوده‌اند.


نظرسنجی از مردم تهران در مورد امید به آینده
- 36 % از شنوندگان هدف خود را از گوش کردن به "رادیو قراون"، "آشنائی بیشتر با معارف قراونی و اسلامی" و 24 % اونان "لذت بردن از صوت قراون مجید" ذکر کرده‌اند.


نظرسنجی از مردم درباره "جشن پیروزی تیم ملی فوتبال"
- برنامه‌های تلاوتهای قاریان ایرانی و غیرایرانی بیش از سایر برنامه‌ها مورد پسند نوندگان بوده هست (41 % قاریان ایرانی و 39 % قاریان غیرایرانی) - در مجموع 90 % از شنوندگان به بخشهای خبری "رادیو قراون" علاقه نشان داده‌اند.


نظرسنجی از مردم شهرستانها درباره عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
- میزان تاثیر این برنامه در رواج فرهنگ قراونی و بالابردن سطح آگاهی امت از قراون 33 % بوده هست .


نظرسنجی از نمازگزاران تهران درباره ویژگیهای امام جماعت و مسجد مطلوب
- شاخص رضایت از برنامه‌های "رادیو قراون" برابر 78 % بوده هست که در حد زیاد اریابی شده هست .


نظر مخاطبان کودک و نوجوان تهران درباره سریال (امام علی (ع))
- 13 % از شنوندگان پیشنهاد کرده‌اند که "ساعات پخش این برنامه افزایش یابد" و 5 % "خواستار هستفاده از قاریان معروف جهان" بوده‌اند و 5 % نیز به "نقل داستان" و "مسابقات قراونی" و "پخش بیشتر سرود قراونی" را تقاضا کرده‌اند.


نظر مردم 23 شهر کشور درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مرداد 1375)


نظر مردم 25 شهر کشور درباره برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران


78 out of 100 based on 43 user ratings 518 reviews