نظر مردم 22 شهر دارای مرکز رادیویی درباره برنامه‌های محلی صدای جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1374


نظر مردم 22 شهر دارای مرکز رادیویی درباره برنامه‌های محلی صدای جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1374
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که برنامه‌های محلی رادیو در شهرهای اردبیل و یاسوج بیشترین شنونده و در شهر اهواز کمترین شنونده را دارا بوده هست .


نظره تهیه‌کننده
همچنین بررسیها نشان می‌دهد که در اراک برنامه "گلبانگ صبح" با 47 %، در اردبیل "جمعه گوروشو" با 90 %، در ارومیه "اثل لره سلام" با 90 %، در اصفهان "صبح زندگی" با 64 %، در اهواز "عصر خوزستان" با 79 %، در ایلام "اوره‌تان وخیر" با 93 %، در بوشهر "صبح ساحل" با 78 %، در تبریز "خانواده" با 96 %، در خرم‌آباد "پیک صبح" با 80 %، در رشت "رادیو پیام" با 47 %، در زنجان "سحرائل چالیشق" با 79 %، در ساری "نماشون" با 78 %، در سنندج "سروه شادی" با 83 %، در سمنان "پیک صبحگاهی" با 67 %، در شهرکرد "صبح زندگی" با 58 %، در شیراز "گلگشت با 75 %، در مهاباد "خاورخیزان" با 92 %، در یاسوج "گلبانگ دنا" با 89 % و در یزد برنامه "نسیم صبح" با 89 % از پرشنونده‌ترین برنامه‌های محلی این شهرها بوده‌اند.


نکاتی در باب پژوهش برای سینما و تلویزیون
در ارتباط با بخشهای خبری، شهر اراک با 69 % بیشترین شنوده بخشهای خبری را به خود اختصاص داده هست .


نگاهی به آینده رسانه‌های ارتباط جمعی
از بین بخشهای خبری رادیو، خبر ساعت 16 پرشنونده‌ترین بخش در بین شنوندگان خبر در شهرهای مورد بررسی بوده هست .


نگاهی به امر آموزش در سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران


نگاهی گذرا به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز همدان


72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews