بررسی نظرات موتورداران تهران درباره برنامه تعمیر و نگهداری موتور (تعمیرکار خود باشید)


بررسی نظرات موتورداران تهران درباره برنامه تعمیر و نگهداری موتور (تعمیرکار خود باشید)
برنامه آموزشی "تعمیرکار خود باشید" در جهت بالا بردن اطلاعات فنی دارندگان موتور سیکلت تهیه شده هست و نقل حاضر نظر موتورداران را در مورد این برنامه جویا می‌شود.


پیشینه مطبوعات محلی استان کردستان (از سال، 1308 تا 1357)
نتایج حاصله نشان می‌دهد که 41 % افراد نمونه مورد بررسی آشنائی با تعمیر موتور این وسیله نقلیه را بر قسمتهای دیگر ترجیح می‌دهند و 18 % فراخوان نموده‌اند که تمام قسمت‌های موتور می‌باید آموزش داده شود.


تلویزیون و دهکده جهان
بقیه افراد نمونه خواهان آموزش دیگر قسمت‌های دیگر موتور مانند سیستم برق، کاربراتور، تعویض شمع و پلاتین، تعمیر سیلندر و...


تلویزیونهای جهان - ترکیه
شده‌اند.


توسعه فرهنگی و باورهای عامیانه
در مورد مدت وقت پخش این برنامه و همچنین ساعت مناسب پخش اون هم از افراد سوال شده هست .


تهاجم فرهنگی و کشورهای جنوب


تهدیدات و تبلیغات امریکا از نگاه مردم


72 out of 100 based on 57 user ratings 1082 reviews