میزان بیننده "سربداران" و نظرات مخاطبین پیرامون این سریال و سایر سریالها


میزان بیننده "سربداران" و نظرات مخاطبین پیرامون این سریال و سایر سریالها
هدف از این نقل دستیابی به میزان بینندگان مجموعه تلویزیونی سربداران (سپس پخش قسمت پنجم اون)، میزان رضایت و نظرات بینندگان نسبت به این مجموعه و سایر سریالهای تلویزیونی می‌باشد.


تهاجم فرهنگی و کشورهای جنوب
سریال سربداران 79 % بیننده داشته که از این تعداد فقط 4 % از این سریال ناراضی بوده‌اند.


تهدیدات و تبلیغات امریکا از نگاه مردم
علت علاقه امت به این سریال جالب و سرگرم‌نماينده بودن اون، تاریخی بودن اون، نوع گریم، لباسها و دکوربندیها و بازی خوب هنرپیشه‌ها عنوان شده هست و از جمله معایب این سریال از دیدگاه بینندگان، بازی یکنواخت ، کتابی و مصنوعی بودن حرفها، صرف هزینه زیاد، خشونت و کشت و کشتار، رعایت نشدن حجاب از سوی هنرپیشه‌های زن و...


جایگاه طنز در رادیو و تلویزیون، ما و دیگر کشورها
ذکر گردیده هست .


طرح مطالعاتی قانون مالکیت معنوی (ثبت علائم و اختراعات )
در بخش مربوط به سایر سریالهای تلویزیونی، در ارتباط با سریالهایی که مورد توجه بینندگان برنامه گرفته و سریالهایی که امت از اون ناراضی بوده‌اند، دلایل نارضایتی از این سریالها، مطالب مورد علاقه بینندگان برای تهیه سریال و...


نحوه گذران وقت در بین مردم تهران و فعالیتهای فراغت آنان در یک روز تعطیل (جمعه)
مطالبی ذکر گردیده و در انتها پیشنهادات و انتقاداتی که امت در مورد سریالها داشته‌اند ارائه گشته هست از جمله: تعداد فیلمها را بیشتر کنید، فیلم‌ها و سریالها تکراری هست ، فیلم‌ها و سریالهای آموزنده و تربیتی پخش کنید و....


نظرسنجی از مردم تهران درباره "عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران"


نظرسنجی از مردم تهران درباره انتخابات مجلس پنجم (این کار تحقیقاتی در 14 شماره و در مقاطع مختلف زمانی منتشر شده است )


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews