ارزشیابی برنامه تلویزیونی مسابقه "1+5"


ارزشیابی برنامه تلویزیونی مسابقه "1+5"
آزمون یادگیری در این ارزشیابی نشان داد که برنامه مسابقه (1+5) در هدف اصلی خود، یعنی "ایجاد سرگرمی و افزایش اطلاعات مخاطبان" در زمینه‌های گوناگون درسی، تا حدودی موفق بوده هست بررسی نتایج به تفکیک قسمتهای مختلف برنامه، حاکی از اون هست که برنامه در بخش ادبیات فارسی و مفهوم کلمات نیز فرادهی داشته هست و در بخش معل.مات عمومی پسران و نسبت بیشتر از دختران فراگیری داشته‌اند.


بررسی تطبیقی مقررات مربوط به مندرجات مطبوعات (محدودیتها و جرایم مطبوعاتی)
بررسی نظرات گروه نمونه نشان داد که صد% دانش‌آموزان بنحوی بیننده برنامه بوده‌اند.


بررسی تفصیلی محور تحلیل محتوای مطبوعات
بیشتر افراد نمونه اکثر اوقات یا همیشه برنامه را تماشا می‌نمايند.


بررسی تیترهای اول هفته‌نامه کیهان لندن
بنظر اکثر دانش‌آموزان، روز پخش برنامه مناسب هست .


بررسی ساختار اخبار کشورهای مسلمان در روزنامه‌های سراسری سال 1374
زمینه‌های هوش ، فیلم، جدول کلمات و معلومات عمومی بیشتر از سایر زمینه‌ها مورد علاقه دانش‌آموزان بوده هست .اکثر دانش‌آموزان اظهار کرده‌اند که "برنامه خوب و آموزنده هست ".


بررسی مسائل و مشکلات اجرایی راه‌اندازی تشکلهای صنفی مطبوعات


بررسی موضوعی انتظارات مردم از دولت در روزنامه‌های کثیرالانتشار


72 out of 100 based on 37 user ratings 212 reviews