بررسی سوالات تلفنی مردم از استاندار استان فارس در برنامه سیمای صبح جمعه


بررسی سوالات تلفنی مردم از استاندار استان فارس در برنامه سیمای صبح جمعه
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مرکز فارس در حیطه وظایف و رسالت خود در منطقه سعی نموده هست که از یک طرف با تهیه برنامه‌های گوناگون در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، هنری و فرهنگی و غیره نقطه نظرات امت را به مسئولین انعکاس داده و از طرف دیگر عملکرد ساوقتها، ادارات ، ارگانها، و نهادها را به همراه مشکلات موجود به آگاهی امت برساند.


معرفی پژوهشهای اجتماعی-فرهنگی کشور در سال 1373
بدین منظور خطوط تلفن در اختیار امت گذاشته شد تا سئوالات و نقطه‌نظر خود را ارائه دهند.


میزان بهره‌مندی روستاییان ایران از رسانه‌های جمعی با تاکید بر مطبوعات
نتایج حاصل نشان می‌دهد: - موارد تماسهای تلفنی از طرف مردان بیشتر از زنان بوده هست .


وضعیت انتقاد در مطبوعات ایران
- از میان مسائل مطرح شده می‌توان فرمود مهمترین اونها در ارتباط با ساوقت زمین شهری، شهرداریها، بهداشت ، نیروی انتظامی، اداره برق منطقه‌ای و مبارزه با گرانفروشی بوده هست .


اصلاحات در بخش پست هدایت مرسولات پستی (جلد اول)
از جمله پیشنهادات اونها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز فارس اون بوده که نسبت به رفع اشکال صدا و تصویرشبکه 2 در منطقه هستهبان و سایر مناطقی که از این نظر مشکل دارند، بپردازند.


اصلاحات در بخش پست (هدایت مرسولات پستی) جلد دوم
تحلیل محتوای سوالات مطرح شده بتفکیک عناوین سئوالات مطرح شده و بر حسب % با فراوانی کل 80 میباشد که بالاترین % را شهرداری دارا بوده هست .


اصلاحات سرمایه‌گذاری در پست و پاسخ به برخی نگرانی‌ها


بحران در ساختار کنونی پست


54 out of 100 based on 29 user ratings 104 reviews