بررسی نظرات کودکان 7 تا 12 سال (اول دبستان تا اول راهنمایی) درباره برنامه هوشیار و بیدار


بررسی نظرات کودکان 7 تا 12 سال (اول دبستان تا اول راهنمایی) درباره برنامه هوشیار و بیدار
طرح مسابقات هوشیار و بیدار بگونه‌ای بود که ضمن سرگرم کردن مخاطبین موجب افزایش اطلاعات درسی اونان گردیده بود.


بررسی انتظارات کلی مردم از شرکت پست
میزان مطلوبیت مسابقه هوشیار و بیدار در کل برابر 70 % بوده هست .


بررسی زمینه‌ها و نیازهای پژوهشی براساس مسائل و مشکلات در امور پستی
نیمی از افراد معتقدند که سوالات مسابقه سخت نبوده هست .


بررسی شاخص‌های پست (در بخش کلان)
میزان مطلوبیت مسابقه 14 % بوده هست .


بررسی شاخصهای پست (در بخشهای اقتصادی)
نتایج نشان داده هست 100 % جامعه به نحوی بیننده این مسابقه بوده‌اند.


بررسی کیفیت عملکرد پست در انواع خدمات متعارف (سنتی) از دید مشتریان
گروه سنی 12 سال بیشتر از سایر گروههای سنی مطرح کردن سوالات غیرنمایشی وسیله مجری را اظهار نموده‌اند.


بررسی گرافیکی مبادلات بین‌المللی پست
در مورد میزان درک بینندگان از دلیل کاربرد دستگاه انتخاب امتیاز می‌توان فرمود : در بین پسران اونهم در سن 8 سال بیشتر از دختران قابل درک بوده هست .


بهره‌وری و پست -ارتباطات (پست و مخابرات ) کالای اولیه واسطه ضروری


پست فرهنگی


60 out of 100 based on 25 user ratings 650 reviews