بررسی وضعیت برنامه‌های ویژه هفته دولت صدای جمهوری اسلامی ایران


بررسی وضعیت برنامه‌های ویژه هفته دولت صدای جمهوری اسلامی ایران
نتایج این بررسی بدین شرح هست : 48 % نمونه مورد بررسی فرموده‌اند به هیچکدام از شبکه‌های رادیویی گوش نمی‌دهیم.


دفاتر پستی "ارزیابی توانمندیهای منطقه‌ای جهت گسترش دفاتر پستی"
25 % معمولا شنونده رادیو سراسری، 22 % شنونده رادیوپیام و 5 % شنونده رادیو هستان بودند در بررسی نحوه گوش‌دادن به شبکه‌های مختلف رادیویی در هفته دولت نتایج نشان می‌دهد که 62 % از افرادی که فراخوان نموده بودند معمولا به یکی از رادیوها گوش می‌دهند، در جواب به نحوه گوش دادن، شنونده "بندرت این رادیوها بوده‌اند و فقط 38 % حداقل بعضی‌روزها به برنامه‌های هفته دولت رادیو گوش داده‌اند.


راهنمای تعیین هزینه‌ها و نرخهای خدمات پستی
در مورد تفاوت برنامه‌های هفته دولت رادیوهای مختلف بدیهی هست که با توجه به مفاد طرح مقدماتی و برنامه‌های اجرایی ساوقت صدا و سیما در ستاد هفته دولت ، برنامه‌های این هفته از نظر محتوا و قالب با برنامه‌های هفته‌های قبل تفاوت چشمگیر داشته هست .


زمان‌سنجی مرسولات وارده هوایی LC/AO در شهرستان تهران (از مبداء تا مرز ورودی و از مرز ورودی تا مقصد)
اما در نظرسنجی از امت شهرستان تهران نتایج نشان می‌دهد که 50 % از کسانی که در هفته دولت حداقل بعضی روزها شنونده این رادیوها بوده‌اند، فراخوان نموده‌اند که برنامه‌های ویژه هفته دولت رادیو با برنامه‌های هفته‌های قبل تفاوت داشته هست .


سیستم پرداخت حقوق مستمری‌بگیران (راهنمای استفاده)
پاسخهای شنوندگان مبنی بر موضوعهاتی که انتظار دارند در برنامه‌های ویژه هفته دولت رادیو مطرح شود، گویای اون هست که مشکلات روزمره امت بویژه گرانی مهمترین موضوع برای طرح در برنامه‌های هفته دولت هست و چه خوب بود اگر در برنامه‌های ویژه هفته دولت با طرح مسئله یمنی "مشکلات روزمره امت" نقش ، عملکرد، وظایف ، مسئولیتها و برنامه‌های آینده دولت مطرح می‌شد.


شاخص توسعه‌یافتگی پست (PDI) (جلد چهارم شاخص‌ها)


شبکه "غیراقتصادی" پست


78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews