جریان بین‌المللی برنامه‌ها


جریان بین‌المللی برنامه‌ها
بررسی‌ای که مورد جریان بین‌المللی برنامه‌ها و اخبار تلویزیون آمریکا در سال 1972-1973 انجام گردید، این نتیجه حاصل شده هست که دو روند قطعی و غیرقابل بحث وجود دارد (1) یک جریان یک طرفه از سوی کشورهای صادرنماينده بزرگ به بقیه جهان (2) وفور برنامه‌های تفریحی در این جریان در تمام قسمتهای جهان، کشورهایی وجود دارند که برنامه‌هایشان شدیدا به واردات خارجی وابسته‌اند و همین کشورهایی هستند که واردات اندکی دارند.


بهره مندی روستائیان از رسانه های ارتباط جمعی با تاکید بر فعالیت های رسانه ای جهاد کشاورزی
در ارتباط با واردات ، اختلاف بین پربیننده‌ترین ساعات تلویزیون و کل وقت پخش خیلی زیاد نیست ، به جز آمریکای لاتین که میزان برنامه‌های خارجی اون، در پربیننده‌ترین ساعت تلویزیون بیشتر هست .


مقایسه کمی و کیفی مهمترین ارقام تجارتی خرما با ارقام محلی در شرایط نخل‌داران
بیش از نیمی از برنامه‌های نمایش داده شده در آفریقا، از سایر کشورها وارد شده هست .


رسانه و کاربرد ورزش به منزله کالای فرهنگی
(تا ایالات متحده و انگلستان).


تجزیه و تحلیل ده هفته نامه کشور در سالهای 74، 75، 76
همچنین کشورهای اروپای شرقی، تقریبا در سوم برنامه‌های خارجی خود را از کشورهای غیر سوسیالیست زیاد می‌نمايند.


سنجش متغیرهای اساسی علوم اجتماعی


نظر خواهی از مردم درباره عملکرد شهرداری و قوه قضاییه و برخورد قوه قضاییه با پرونده شهرداری


66 out of 100 based on 51 user ratings 326 reviews