نظر مردم درباره سریال تلوزیونی "داستان یک شهر"


نظر مردم درباره سریال تلوزیونی "داستان یک شهر"
نتایج نشان می‌دهد که 47-10 % از جامعه مورد بررسی به نحوی بیننده سریال "داستان یک شهر" بوده‌اند.


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 23
-2 قسمتهای مورد علاقه بینندگان "باغ متروک " (39 %) و "خونسرد باش " (24 %) بوده هست -3 بیشتر بینندگان (22 %) پیام سریال را بکمک به حل مشکلات افراد جامعه دانسته‌اند -4 24 % از بینندگان فراخوان نموده‌اند که سریالی شبیه به این سریال را از سیمای جمهوری اسلامی ایران یده‌اند که 8 نفر از اونان به سریال "این خانه دور هست " و 8 نفر نیز به سریال "پدرسالار" اشاره کرده‌اند -5 37 % از بینندگان معتقد بوده‌اند که این سریال در حد "خیلی زیاد و زیاد" توانسته هست مشکلات سالمندان را بیان کند.


بررسی نظرات مردم تهران درباره برنامه رادیویی "رویدادهای سیاسی هفته"
-6 از نظر 67 % از بینندگان روابط بین همسران در این سریال خوب بوده هست .


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( 22 )
-7 6 % بینندگان معتقد بوده‌اند که همه مسائل در این سریال مطرح شد.


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ( 21 )
8 % جای طرح "مشکل مسکن و روابط بین مستاجر و صاحبخانه" و 8 % نیز جای طرح "مسائل جوانان" را در این سریال خالی دانسته‌اند -8 هدف 58 % از بینندگان از تماشای سریال "سرگرمی" بوده هست .


بررسی مشکلات و مسائل بیسوادی در شهر تهران
-9 در مجموع 52 % از بینندگان % خیلی زیاد و زیاد از سریال "داستان یک شهر" رضایت داشته‌اند.


ارزشیابی مجموعه برنامه "حرف ، صدا ، کلمه"


برای درک رسانه‌ها رادیو - تلویزیون اثر : مارشال مک لوهان


54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews