پژوهشی پیرامون ارتباطات سنتی در ایران


پژوهشی پیرامون ارتباطات سنتی در ایران
این پژوهش شامل مباحث زیر هست : -1 ارتباطات سنتی و مدرن و تلفیق این دو با هم و زیرساختهای ارتباط سنتی -2 مراکز و نهادهای ارتباطات سنتی و ارتباطگران سنتی و شیوه‌های عملکرد ارتباط سنتی -3 عملکرد و نحوه شکل‌گیری برخی از مراکز ارتباطات سنتی مثل: مسجد، منبر، بازار، قهوه‌خانه و زورخانه -4 شیوه‌های ارتباطات سنتی مثل: وعظ، خطابه، سخنرانی، تعزیه و نقالی -5 بیان برخی ویژگیهای ارتباطات سنتی -6 پیشنهاد موضوعاتی برای انجام تحقیقات در این زمینه

نقش انحصارات تبلیغاتی بین‌المللی در شکل‌گیری تحولات اجتماعی کشورهای جهان سوم


60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews