نقش رادیو و تلویزیون در آموزش و پرورش


نقش رادیو و تلویزیون در آموزش و پرورش
به دلیل اختلافاتی که بین یادگیری از راه گوش و چشم و یا وسایلی که به دو حس مربوط می‌شوند، وجود دارد و به نظر می‌رسد که وسایل دیداری باری یادگیری مفاهیم مشکل و پیچیده و درک جزئیات و تجزیه و تحلیل نکات و مسائل انتقادی مناسبتر هستند.


ساختار اخبار خارجی در روزنامه‌های تهران
در حالی که وسایل ارتباط شنیداری در میان مطالب ساده‌تر و قابل فهم‌تر مثل اشعار و تلقین نکات ضروری به امت، برتری دارند تکنولوژی آموزش و هستفاده از وسایل ارتباط جمعی، علاوه بر اون که تنها راه حل جبران عقب ماندگی فرهنگی کشورهای در حال رشد می‌باشد، موجب بالا بردن سطح آموزش ، افزایش کارایی نظام آموزشی و ارتقا مقام معلم خواهد بود.


نظری بر تکنولوژی ارتباطات ماهواره‌ای و مسائل مرتبط با آن در ایران


متون بنیادی نظری (در فرهنگ و ارتباطات )


66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews