معرفی پژوهشهای اجتماعی-فرهنگی کشور در سال 1373


معرفی پژوهشهای اجتماعی-فرهنگی کشور در سال 1373
این مجموعه حاوی مشخصات طرح‌های اجتماعی-فرهنگی پایان یافته، در حال اجزا و پیشنهادی ساوقتهای پژوهشی کشور در سال 1373 هست .


بررسی سوگیری در انتخابات در برنامه نگاهی به مطبوعات


بررسی عوامل موثر در مطالعه مطبوعات کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در سال 1374


98 out of 100 based on 78 user ratings 578 reviews