بررسی شاخصهای پست (در بخشهای اقتصادی)


بررسی شاخصهای پست (در بخشهای اقتصادی)
این نقل از سری بررسیهای اقتصادی در مرکز تحقیقات و جلد اول از پروژه "شاخص‌های پستی" که به منظور بررسی دقیق‌تری از شرایط اقتصادی موثر بر مجموعه شبکه پستی بویژه ترافیک و درآمد پستی در سالهای 1353 تا 1370 انجام شده هست که تغییرات و نوسانات ترافیک و درآمد پستی را شناسائی کرده و چگونگی تاثیرپذیری این شرایط بر فعالیتهای اقتصادی محاسبه و مورد بررسی برنامه گرفته هست .


تحلیل محتوای سریال وکلای جوان


تحلیل محتوای فیلمهای سینمایی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews