سیستم پرداخت حقوق مستمری‌بگیران (راهنمای استفاده)


سیستم پرداخت حقوق مستمری‌بگیران (راهنمای استفاده)
در این سیستم که هم اکنون در واحدهای پستی نصب و راه‌اندازی شده، کلیه مراحل پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تحت کنترل برنامه دارد.


بررسی نظرات شرکت‌کنندگان در نخستین گردهمائی شوراهای پژوهشی منطقه غرب کشور
این نقل با هدف ارائه آموزش کامل هستفاده از این سیستم به زبانی غیرفنی تدوین گردیده که شامل شرح کلی از سیستم ارائه شده، ورود اطلاعات ، گزارشات ، حسابداری و پشتیبانی می‌باشد.


بررسی نظر مخاطبان دربارهء آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون و جذابترین آگهی‌ها از نظر آنان


گزارش تحلیلی از 5 فیلم پربیننده ویدیویی


54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews