ایجاد مرکز کامپیوتری متون تاریخی ایران در سده‌های میانی


ایجاد مرکز کامپیوتری متون تاریخی ایران در سده‌های میانی
بررسیهای مقدماتی نشان داده هست که در مورد متون تاریخی و نسخ خطی، تحقیقات متعددی صورت گرفته هست .از اونجا که کارهای انجام شده به طور عمده پراکنده و خالی از ابهام نیست ، بازنگری، روزآمد کردن و تکمیل داده‌های مذکور بر پايه مطالعات جدید ضروریست .طرح حاضر به منظور ارائه حداکثر امکانات کیفی و کمی درباره منابع این دوره از تاریخ ایران و تسهیل دستیابی به ماخذ مذکور تهیه و تنظیم شده هست .این طرح ابتدا با شناسایی، جمع‌آوری، تنظیم و کامپیوتری ساختن اطلاعات موجود در کتابخانه‌های دولتی شهرستان تهران آغاز و سپس در مرحله دوم به پژوهشهای میدانی در سایر کتابخانه‌های دولتی و غیردولتی خواهد پرداخت .


ایل قاجار از فروپاشی صفویان تا ایجاد سلطنت (1135-1210 ه. ق.)


بررسی میزان تاثیر تصوف بر گسترش تشیع در سبزوار در سده 800-700 هجری، قمری


78 out of 100 based on 23 user ratings 548 reviews