بررسی اندیشه و آرای سیاسی آیت اله مدرس


بررسی اندیشه و آرای سیاسی آیت اله مدرس
در ابتدا پس از نقد منابع موجود و اسناد بررسی شده خلاصه ای از زندگینامه آیت اله مدرس و سپس به بررسی افکار سیاسی آیت اله مدرس در ابعاد گوناگون خواهیم پرداخت .


اختلاف و انشعاب در جبهه ملی 15 خرداد 1342-1328
هدف از این طرح پژوهشی نشان دادن و نمایان ساختن افکار سیاسی یکی از روحانیون عصر پهلوی ( یک ) که در برابر رضا خان سر تسلیم فرود نیاورد و تا آخرین ساعات زندگی به این مقابله ادامه داد.


بررسی تحولات سیاسی جنوب شرق ایران (سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان، کرمان) در ارتباط با تحولات بین المللی قرن نوزده.م
گ

بررسی سیر گفتمان فکری و اجتماعی مبتنی بر قرآن (در عصر ائمه شیعه (ع) از سال 11 تا 260 هجری قمری)


60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews