بررسی ابعاد شخصیتی و کارنامه‌ی سیاسی محسن صدر در دوران پهلوی


بررسی ابعاد شخصیتی و کارنامه‌ی سیاسی محسن صدر در دوران پهلوی
یکی از ویژگی های تاریخ معاصر ایران در دوران پهلوی، نقش آفرینی رجالی هست که در شرایط حساس جامعه زمام امور را بر عهده داشتند.


مفهوم تاریخ و فلسفه تاریخ در آراء مسلمانان
یکی از این رجال که از دوره قاجار وارد دستگاه دولتی شد و مناصب گوناگون قضایی را تا دوران پهلوی عهده دار بود، محسن صدر ملقب به صدرالأشراف (1341 – 1250 هـ.ش) هست که در وقت ناصرالدین شاه قاجار توسط عمویش وارد دربار شد و سمت معلمی شاهزاده سالارالسلطنه را به دست آورد و پس از طی مدارج ترقی، توانست در دوره رضاشاه به وزارت دادگستری دست یابد.


تأثیر گفتمان یهودی در تدوین مقالات سیره نبوی در دایره‌المعارف اسلام E2
وی با سخت کوشی و به دست آوردن تجاربی در امور حکومتی، در دوره محمدرضاشاه پهلوی در شرایط بحرانی حضور نیروهای خارجی در ایران به سمت نخست وزیری منصوب گردید.


بررسی وضعیت دیوان‌سالاری در ساختار سیاسی ـ اداری عصر صفویه (907 ـ 1135 هـ .ق)
اما از عهده کار برنیامد و پس از گذشت 5 ماه از سمت خود هستعفا داد.


سیره امام سجاد (ع) در منابع متقدم شیعی و سنی با تکیه بر تاریخ یعقوبی و تاریخ طبری
آخرین شغل سیاسی وی ریاست مجلس سنا بود و مدتی بعد نیز دار فانی را وداع فرمود.


بررسی فعالیت های سیاسی و فرهنگی امام حسن مجتبی(ع) پس از صلح
این پژوهش با هدف بررسی و شناخت زندگانی و عملکرد سیاسی محسن صدر و چگونگی شیوه و منش وی در وقت نخست وزیری و پس از اون، به پایان آمده هست.


"بررسی نقش متفقین در کمبود مواد غذایی از شهریور [1320] تا آذر [ 1324] با تکیه بر اسناد"
این پژوهش از روش کتابخانه ای و اسنادی و گردآوری مطالب از منابع و مدارک تاریخی، تحلیل و بررسی علمی و پالایش اونها و تأکید بر مطالب اصلی سود جسته هست.


بررسی پیامدهای جنگ صفین بر حکومت حضرت علی (ع) (40-35)
نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی هست که محسن صدر در شرایط بحرانی پایان جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای خارجی در ایران به قدرت رسید وی فردی محافظه کار بود که خود را با شرایط روز وفق داد ه و از طریق هستعداد و سخت کوشی و عدم کناره‌‌گیری از مقام سیاسی به نخست وزیری رسید .


بررسی عوامل تحول اقتصادی اصفهان عصر صفوی با تأکید بر نقش تاجران ارمنی و تبریزی( 1135 ـ 996 هـ.ق)
سرانجام به علت مخالفت بیش از حد گروهها و احزاب نتوانست کاری از پیش ببرد و هستعفا کرد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews