تحولات مازندران از شاه صفی تا طهماسب دوم (1148-1038ق)


تحولات مازندران از شاه صفی تا طهماسب دوم (1148-1038ق)
تاسیس دولت صفوی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخی قرن دهم .ق به حساب می آید که دستاوردهای مهمی برای ایران و خصوصاً مازندران به دنبال داشته هست.


زندگی و زمانه‌ی میرزا ابراهیم خان کلانتر
یکی از این دستاوردها ، تشکیل دولت متمرکز و یکپارچه هست که باعث مطرح شدن ایران در سطح منطقه شد.


کنش‌های زنان فارس در جریان‌های سیاسی-اجتماعی دوره قاجار
از سوی دیگر در همین وقت خاندانهای متعددی در مازندران حکمرانی می کردند و پادشاهان صفوی سعی در برکناری این خاندانها داشتند و این امر مهم تا دوره ی پادشاهی عباس اول به درازا کشید.


عقلانیت در اندیشه‌ی شیخ طوسی
او توانست ضمن سرکوبی حکام هستقلال طلب، مازندران را به صورت ایالت خاصه در آورد.


ناسیونالیسم در اندیشه‌ی سیاست ورزان عصر پهلوی اول با تکیه بر اندیشه‌ی (محمد علی فروغی، سید حسن تقی زاده ،عبدالحسین تیمور تاش ، مخبرالسلطنه
از این وقت تا پایان حکومت صفویان، این منطقه به صورت وزیرنشین اداره می شد و با سقوط اصفهان توسط افغانها، به عنوان یک ایالت بیگلر بیگی نشین درآمد .


سنخ‌شناسی مدخل‌های تاریخی تشیع در دایره المعارف اسلام
در این دوره دو مسئله سبب توجه بیشتر مازندران و به تبع اون پیشرفت چشمگیر در این منطقه شد.


بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی خوزستان زمان آل بویه
یکی انتخاب مازندران به عنوان پایتخت دوم از سوی شاه عباس اول و جانشینان او و مسافرتهای پی‌درپی پادشاهان صفوی به این مناطق ، دوم : اختلاف شدید اروپائیان و ایرانیان با عثمانی ها که مسیر جدیدی برای بازرگانی میان اونها به وجود آمد و اون مسیر جاده‌ی شمالی بود که اروپائیان از طریق روسیه به دریای مازندران و شهرهای شمالی داد و ستد می‌نمودند.


اوضاع سیاسی- اجتماعی خوزستان از سقوط ساسانیان تا روی کار آمدن عباسیان
دریای مازندران که تا این دوره اهمیتی در تجارت بین المللی نداشت، به یکباره مورد توجه دولتمردان ایرانی برنامه گرفت و کشور روسیه که به امپراطوری بزرگی تبدیل شد، در ابتدا مناسبات حسنه‌ای با ایران بربرنامه نمود ولی پس از مدتی با مشاهده‌ی ضعف فرمانروایان ایرانی در اواخر حکومت صفوی، تجاوزات خود را به ایران آغاز نمود.


اردبیل در عصر مشروطیت (1330-1324 هجری قمری)
مازندران با روی کار آمدن افغانها پایگاه مهمی برای طهماسب و دیگر باوقتدگان صفویه که جهت احیاء مجدد قدرت صفوی تلاش می کردند، برنامه گرفت و ایل قاجار نقش موثری جهت یاری رساندن به طهماسب دوم ایفا نمود.

و همین رویداد پله ترقی این طایفه را فراهم کرد.
72 out of 100 based on 37 user ratings 1112 reviews