پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ جهانی اول در ایران


پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ جهانی اول در ایران
در آغاز قرن بیستم جهان شاهد جنگی هولناک بود.


جایگاه جامعه دهقانی در فعالیت‌های حزب توده ایران (1332-1320) (با تأکید بر دهقانان آذربایجان)
رقابت میان دولت‌های هستعمارگر اروپایی برای حفظ موجودیت و تأمین خود منجر به ایجاد دسته‌بندیهایی تحت عنوان متحدین و متفقین گردید.


اصول کشورداری و سیاست خارجی هخامنشیان از کوروش تا داریوش اوّل
با کشته شدن ولیعهد اتریش به دست یک جوان صربستانی جنگ جهانی اول به وقوع پیوست و به قسمت‌های مختلف جهان از جمله ایران سرایت کرد.


بررسی مناسبات میان دولت صفویه و طریقت های صوفیانه
احمد شاه قاجار سه روز پس از آغاز جنگ جهانی اول با صدور فرمان 12 ذیحجه 1332ه.ق/ اول نوامبر 1914م بی‌طرفی ایران را در جنگ فراخوان نمود.


روابط صوفیان گنابادی با دربار پهلوی دوم
اما به دلیل موقعیت هستراتژیکی‌ ایران و همچنین نبودن یک دولت کارآمد و ارتش منظم، دولت‌های درگیر جنگ بی‌طرفی‌اش را به هیچ گرفتند و ایران را صحنه‌ منازعات سیاسی- نظامی و اهداف هستعماری خود برنامه دادند.


بررسی ارتباط جایگاه اشعریان قم و تشیع در ایران
روس‌ها در شمال و انگلیسی‌ها در جنوب حاکمیت داشتند و در امور داخلی ایران تأثیر به سزایی داشتند.


تحولات ایالات مسلمان و مسیحی نشین قفقاز در قرون 9 و 10 هجری (15 و 16 م) با تاکید بر شیروان، اران و گرجستان
پدیده جنگ علاوه بر ابعاد نظامی و سیاسی‌اش، آثار اقتصادی خود را بر جامعه جنگ‌زده ایران تحمیل کرد و ساختارهای اقتصادی و تجاری به نحوی طولانی و گسترده آسیب زد.


بررسی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی انقـلاب مشروطـه
هم چنین قحط و غلاء را که موجب مرگ بسیاری از ایرانیان شد به وجود آورد.


بازتاب اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی در کنش های سیاسی و فرهنگی او
ایران نزدیک سه سال گرفتار اشغال نظامی- مداخله‌های سیاسی بود.

مداخله دولت‌های روس و انگلیس در امور داخلی باعث شد که اونها شرایط وابسته به خودشان را در کشور ایران تقویت نمايند.

به علت هستیلای دول بیگانه دولت دیگر کارآیی لازم را جهت اداره کشور نداشت و همچنین جنگ باعث شد که فعالان سیاسی ایران دچار پراکندگی و تنش بشوند و وحدت سیاسی لازم جهت مقابله با مشکلات را از دست بدهند و ایران عملاً دستخوش تجزیه سیاسی شود.
60 out of 100 based on 15 user ratings 290 reviews