بررسی زمینه های جنگ ایران و عراق (1367-1359ش/1988-1980م)


بررسی زمینه های جنگ ایران و عراق (1367-1359ش/1988-1980م)
با مطالعه در میان وقایع دهه‌ی اخیر نیمه ی دوم قرن بیستم درمی‌یابیم که جنگ ایران و عراق از جنگ‌های منحصر به فرد و بی‌نظیری بوده هست که بروز اون دراواخر قرن بیستم میلادی حوادث بسیار تاثیر گذاری در تاریخ ایران و جهان پر از حوادث و تحولات جهانی و در نهایت برخورد منافع دولت‌های بزرگ را در بر داشته رقم خورده، که این جنگ و هجوم نابرابر پس از دو جریان جنگ جهانی اول و دوم به عنوان تنها جنگ تاریخ و منحصر به فرد در دو قرن اخیر به شمار می‌رود.جنگ ایران و عراق، متاسفانه یکی از ویران‌گرترین منازعاتِ پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌آید.


بررسی پدیده فتوت و علل توجه خلیفه‌الناصر به آن
این جنگ هستلزامات چشمگیری بر ثبات منطقه ی خلیج فارس، منازعه ی اعراب -اسرائیل، شاهراه نفتی غرب، و سایر مسائل بر منافع دیگر ابرقدرت‌ها را در بردارد.


رویاروئیهای ایران و یونان در دوران هخامنشی و پیامدهای آن
این جنگ همچنین به مثابه ی یک الگوی منازعه در عصر «افول قدرت ابرقدرت‌ها» و ظهور قدرت‌های منطقه‌ای و تحولات انقلابی و نظامی خصوصاً قدرت یافتن صدام به عنوان قدرت برتر نظامی در منطقه از اهمیت نظری چشمگیری نیز برخوردار می‌باشد.


نام و نامگذاری در ایل قشقایی
با این وجود و اوصاف اون، بسیار شفرمود آور هست که علیرغم اهمیت جنگ ایران و عراق، در ایالات متحده توجه چندانی به این جنگ نشده هست؛ و در حالی که رسانه‌های کشور امریکا گزارشی مستمر از جریان جنگ مذکور ارائه می‌دهند ولی تلاش چندانی برای عرضه تفاسیر تحلیلی از این جنگ به عمل نیامده و علی الخصوص به مساله علل جنگ توجه اندکی شده هست.


اوضاع اجتماعی ایران در عصر صفوی
پرداختن به علل این جنگ بسیارمهم و هستراتژیک، نه تنها برای فهم چگونگی حل و فصل اون، بلکه همچنین برای پیش‌بینی اینکه جنگ‌های مشابه اون در آینده چگونه ممکن هست رخ دهند؟ و چگونه می‌توان از وقوع اونها اجتناب و دوری نمود؟ مساله‌ای بسیار حائز اهمیت، جهانی و حیاتی می‌باشد.


بررسی زندگانی و اندیشه سیاسی محمدمحسن فیض‌کاشانی
اینک، مطالعه ی حاضر این پژوهش با عنوان «بررسی زمینه ها ی جنگ ایران و عراق» محقق و پژوهشگر را بر اون وا داشته که بکوشد، تا از وقایع‌نگاری ساده‌ی رویدادها فراتر رفته و شمار نسبتاً خیلی خوبی از شرایط علّی پايه ی «بررسی علل و زمینه های بروز جنگ ایران و عراق» و به هم خوردن «قدرت موازنه و نظم جهانی» را در این راستا شناسایی نماید.


ترجمه و نقد کتاب خان‌نشین ایروان در دوره حاکمیت قاجار (1795-1828 م.) نوشته: ژرژ بورناتیان
تحلیل این متغیرها و روابط متقابل-شان ما را به شناخت بهتری از این جنگ در زمینه ی نظری‌اش رهنمون می‌سازد، همچنیناین امر باعث تبیین بهتری از علل این جنگ خاص و منحصر به فرد نیز درراستای افزایش فهم عمومی نظری‌مان از «زمینه های علل و شرایط جنگ»، ابزاری را برای هستفاده از این مورد پژوهشی در اختیارمان برنامه می دهد.


شیخ خزعل در مقابله با دولت مرکزی (1925-1911 مˆ1304-1290 ه.ش )
تلاش وافر پژوهشگر، در اون هست که مسائل و اخبار ناب و بکری از تازه‌های نافرموده‌ی جنگ ایران و عراقعلی الخصوص، «بررسی علل و زمینه های جنگ ایران و عراق»،مسائل، شرایط و رخدادهایی که باعث بروز این جنگ خانمان سوز و طولانی گردیده، برای تنویر افکار عمومی و قضاوت وجدان‌های بیدار و هوشیار جهان تقدیم و ترسیم نماید، باشد که در محضر خدای بزرگ مورد لطف و نظر کریمانه اش، همگی عالمان و دانش پژوهان برنامه بگیریم.


شیعه در ایران دوران مغول
ان شاءا...

واژه‌های کلیدی (کلید واژه‌ها): بررسی، جنگ، عراق، قطعنامه‌ها، ایران، مفاد، زمینه‌ها، بیانیه‌ها، شورای امنیت، علل و عوامل، نظم جهانی، موازنه قدرت، هستراتژیک


60 out of 100 based on 55 user ratings 680 reviews