مقایسه تطبیقی مجموعه قوانین حقوقی ایران و روم در عصر باستان


مقایسه تطبیقی مجموعه قوانین حقوقی ایران و روم در عصر باستان
دو امپراتوری ایران (عصر اشکانی و ساسانی) و روم پس از اون که توسط بانیان‌شان تشکیل شدند، از اونجا که با گذشت وقت و شکل‌گیری طبقات و پیدایش برخی ادیان و مذاهب مختلف، همواره جنگ و درگیری این جوامع را با چالش بزرگی مواجه کرده بود، جهت برقراری نظم و امنیت و برخورداری اقشار مختلف جامعه از حقوق مساوی و برابر، نیاز مبرمی به وضع و تدوین قوانین پیدا کردند.


بررسی نقش و عملکرد مردم ارسباران ( قاراداغ) در انقلاب مشروطه ایران
جنگ‌ها و منازعات درونی که عمدتاً بر سر تساوی حقوق در همه‌ی زمینه‌ها رخ می-داد، امپراتوران را وادار به صدور فرامینی می‌کرد و به تدریج با گذشت وقت، این فرامین که روحانیون نیز در تدوین اون مداخله می‌کردند، مبنایی جهت حل و فصل این اختلافات و درگیری‌ها گردید.


نقش ژاندارمری در تحولات سیاسی کشور از زمان تشکیل تا انحلال
با مطالعه و بررسی انجام شده بر روی قوانین حقوقی ایران و روم، پرسش اصلی این پژوهش اون هست که مبانی و وجه اشتراک و افتراق قوانین حقوقی ایران و روم چه بود؟ در جواب می‌توان اذعان داشت که مبانی اون در هر دو امپراتوری بر پايه فرامین طبقه‌ی حاکمه و وجوه اون در حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و دینی می‌باشد.


نقش قندهار در روابط صفویه و گورکانیان


اقدامات سیاسی، فرهنگی ، مذهبی و عمرانی عضدالدوله دیلمی( 338-372ه.ق)


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews