بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر تهران و تحلیل عوامل موثر بر آن


بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذراندن اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی شهر تهران و تحلیل عوامل موثر بر آن
هدف از تحقیق حاضر، بررسی و مطالعه چگونگی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاههای شهرستان تهران و نقش و جایگاهی که تربیت بدنی و ورزش در این ایام دارا می‌باشد.


بررسی و مقایسه ویژگیهای جسمانی و فیزیولوژیکی کشتی‌گیران تیم ملی جوانان رشته‌های آزاد و فرنگی
بعلاوه شناخت نسبت به نقاط قوت و ضعف تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای شهرستان تهران از دیدگاه دانشجویان و آگاهی از نارسائیهای موجود، همچنین علل موفقیت و یا عدم موفقیت ورزشی دانشگاهها و نهایتا ارائه و تبیین الگوئی مناسب و مطلوب برای گذراندن اوقات فراغت جامعه تحقیق و تعمیم و گسترش این الگو در سطح کل دانشگاههای کشور از اهم اهداف تحقیق حاضر می‌باشد.


بررسی اثر مصرفی بی‌کربنات سدیم بر روی خستگی هنگام کار بیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده
شیوه بکار رفته در این تحقیق از نوع توصیفی-میدانی بوده و در سطح دانشجویان پسر دانشگاههای شهرستان تهران بانجام رسیده.


مقایسه تاثیر سه نوع برنامه تمرینی ویژه همراه با مصرف دارو بر میزان تراکم موادمعدنی استخوان زنان یائسه مبتلا به پوکی استخوان
انتخاب آزمودنی‌ها از چهارچوب نمونه‌برداری بگونه خوشه‌ای تصادفی سیستماتیک انجام گرفته و از مجموع کل دانشگاههای تهران، پنج دانشگاه به قید قرعه و بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید، که گروه نمونه این تحقیق مشتمل بر 550 نفر در نظر گرفته شد (برپايه جدول نمونه‌گیری

بررسی میزان الکترولیت‌های سرم خون (Ca.K.Na) در دو استقامت (5000 متر)


72 out of 100 based on 57 user ratings 482 reviews

بررسی ارتباط بین زمان شنای کرال سینه با برخی از ویژگیهای جسمانی
بررسی ارتباط بین قد و وزن، با توان هوازی و توان بی‌هوازی دانش‌آموزان غیرورزشکار 10-11 سالهء منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی ارتباط بین درصد چربی بدن و توان هوازی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه گیلان
بررسی تاثیر تمرین با شدت 50، 65 و 80 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه روی میزان ترشح هورمون‌های TSH, T4, T3 دختران سالم غیرورزشکار
بررسی تاثیر فعالیت‌های ورزشی هوازی بر میزان تغییرات سرم کلسترول، تری‌گلیسرید و لیپوپروتئین‌های HDL و LDL مردان 35 تا 20 سال
بررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی بازیکنان تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور و مقایسه آنها در پست‌های مختلف بازی
تاثیر حرکات کششی و قدرتی بر رکورد و طول گام در دو 100 متر دانش‌آموزان 15 تا 17 ساله شهر آبادان
تاثیر درس تربیت بدنی عمومی بر میزان درون گرایی و برون گرایی دختران دانشجوی غیر ورزشگار
اثر 10 هفته تمرین استقامتی، قدرتی و موازی (ترکیب استقامتی و قدرتی) بر میزان ‏‎TNF-a‎‏ و کورتیزول خون مردان تمرین نکرده
مقایسه ی اثر تمرین استقامتی، قدرتی، موازی (ترکیب استقامتی و قدرتی) بر ویژگی های بیوانرژتیک ، قدرت بیشینه و ترکیب بدنی مردان تمرین نکرده
*