معرفی زورخانه به زبان انگلیسی


معرفی زورخانه به زبان انگلیسی
بمنظور شناساندن زورخانه هابعنوان یکی ازاماکن ورزشی سنتی پرورشی که دررابطه با فرهنگ اسلامی هست به زبان انگلیسی تهیه و تدوین شده هست .


بررسی دیدگاه اولیاء دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر ساری نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش


بررسی چرخش راستای اندام تحتانی در آسیب‌های شایع زانوی ورزشکاران
نمایه ها:


60 out of 100 based on 55 user ratings 980 reviews

ارتباط فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی در منتخبی از سازمان های ورزشی و ارائه الگو
تأثیر یک دوره راه رفتن تناوبی در آب بر میزان MHPG سولفات ادراری و شاخص امتیاز همیلتون در دختران افسرده
تاثیر یک دوره برنامه‌ی درمان بدنی منتخب بر سردرد تنشی نوع مزمن
مقایسه الگوی فعالیت عضله تحت خاری در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه و افراد سالم
تأثیر مشاهده مدل ماهر، انیمیشنی و آموزش کلامی بر سطوح شناختی و حرکتی یادگیری مهارت بالانس دو پایه
بررسی تعارض کار - خانواده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی و حمایت اجتماعی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان یزد سال 89-88
رابطه توانمند سازی، تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران
تاثیر یوگا بر سلامت روان، شادکامی و افسردگی زنان
مقایسه تأثیر تمرین تصویر سازی ذهنی بر عملکرد تعادلی دانش آموزان دختر و پسر 15-10 سال شهر یاسوج
اثر تمرین هوازی و مکمل های ویتامین EوC بر فشار اکسایشی و دفاع ضد اکسایشی در موش های باردار و نوزادان آنها
تاثیر تمرین استقامتی بر محتوی پروتئینی و mRNA ناقل های سارکولمایی و میتوکندریایی لاکتات در رت های سالم و دیابتی نوع 2
تأثیر همزمان تمرینات فعال و تحریکات الکتریکی بر تغییر درجه آزادی مفصل زانو در مرحله نوسان راه رفتن مبتلایان به فلج نیم تنه
*