تاثیر پاداش ورزش بر پیشرفت تحصیلی گروهی منتخب از دانش‌آموزان چهارم ابتدایی پسر شهرستان بندرانزلی


تاثیر پاداش ورزش بر پیشرفت تحصیلی گروهی منتخب از دانش‌آموزان چهارم ابتدایی پسر شهرستان بندرانزلی
از اونجائی که تربیت بدنی به عنوان یکی از ارکان جدائی ناپذیر تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای پذیرفته‌شده‌است ، جا دارد که اثرات ناشناخته اون در کمک به آموزش و فراگیری هر چه بهتر دروس نیز به محک تجربه درآید تا از این رهگذر، امکان افزایش بازدهی در اموزش و پرورش میسر گردد.


بررسی ویژگیهای فیزیولوژیکی بازیکنان تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور و مقایسه آنها در پست‌های مختلف بازی
تحقیق حاضر در نظر داشت اثر پاداش ورزشی (یک ساعت ورزش اضافی) را در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، مورد بررسی برنامه دهد.


تاثیر حرکات کششی و قدرتی بر رکورد و طول گام در دو 100 متر دانش‌آموزان 15 تا 17 ساله شهر آبادان
هدف تحقیق در واقع تقویت انگیزه درس مطالعهدر دانش‌آموزان از طریق پاداش ورزشی بود.


تاثیر درس تربیت بدنی عمومی بر میزان درون گرایی و برون گرایی دختران دانشجوی غیر ورزشگار
با عنایت به اثرات گوناگون ورزش در عرصه زندگی اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، به روش تجربی، اثر پاداش ورزشی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مورد ارزیابی برنامه گرفت .


اثر 10 هفته تمرین استقامتی، قدرتی و موازی (ترکیب استقامتی و قدرتی) بر میزان ‏‎TNF-a‎‏ و کورتیزول خون مردان تمرین نکرده
با این تذکر که پاداش ورزشی فقط به دانش‌آموزانی تعلق داشت که در خلال هفته جهت فراگیری هرچه بهتر دروس ، سعی و کوشش از خود نشان می‌دادند.


مقایسه ی اثر تمرین استقامتی، قدرتی، موازی (ترکیب استقامتی و قدرتی) بر ویژگی های بیوانرژتیک ، قدرت بیشینه و ترکیب بدنی مردان تمرین نکرده
متعاقب کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرانزلی، کار تحقیق پس از دریافت معدل سه ماهه اول دانش‌آموزان شروع شد.


تاثیر مصرف مکمل کراتین بر لاکتات خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندو کاران نخبه
ابتدا دانش‌آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی دبستان هفده شهریور که تعداد اونها 32 نفر بود بصورت تصادفی انتخاب گردید و سپس به شیوه تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسیم شدند.


تاثیر استفاده از مهارتهای روانشناختی بر پاسخهای اضطراب رقابتی ورزشکاران هندبال نخبه کشور
کار با گروه تجربی به مدت 10 هفته "فاصله بین ثلث اول و ثلث دوم" انجام شد.


جایگاه انگیزه در حقوق کیفری ایران
در طول این مدت ، در صورتی که هریک از دانش‌آموزان گروه تجربی، می‌توانست معدلی بیشتر از معدل سه ماهه اول خود کسب کند، یک ساعت ورزش اضافی به عنوان پاداش دریافت می‌کرد.

در حالی که گروه شاهد در این یک ساعت ورزش اضافی شرکت نداشت .

نتیجه اینکه، گروه تجربی، پس از امتحان ثلث دوم، افزایش میانگین 30ˆ1 در معدل را بدست آورد در حالی که سهم گروه شاهد تنها 04ˆ0 بود که از نقطه نظر آماری(a=0/0005) معنی‌دار بود.

این تفاوت چشمگیر در افزایش میانگین معدلها می‌تواند از اثرات متغیر مستقل "پاداش ورزشی" محسوب شود.
72 out of 100 based on 57 user ratings 632 reviews