تأثیر جلب توجه درونی و بیرونی بر عملکرد مهارت پرتاب وزنه

مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات تیم های والیبال استان آذربایجان غربی
بررسی اثر آموزش بازی محور بر میزان یادگیری فوتبال
تعیین میزان رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارشناسان حوزه ستادی سازمان تربیت بدنی کشور
تأثیر هشت هفته فعالیت هوازی بر سطح استروژن خون و برخی عوامل دخیل در پوکی استخوان در زنان یائسه غیر فعال
بررسی اثر تمرین سرعتی و مکمل سازی ویتامین های E و ‍C پس از یک جلسه تمرین شدید بر پراکسیداسیون چربی ها و دفاع ضداکسایشی بدن
تاثیر شیوه‌های مختلف تمرین حرکتی و مشاهده‌ای بر اکتساب و یادداری یک مهارت ورزشی
ارتباط میان سبک های مدیریت تعارض و عملکرد روسای فدراسسیون های ورزشی ایران
تعیین ارتباط و مقایسه منبع کنترل و سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تهران
بررسی تاثیر یک دوره فعالیت هوازی ویژه بر میزان هورمون لپتین مردان ورزشکار
تاثیر یک مسابقه ی فوتبال بر پاسخ های ایمونوگلوبولین A، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی مردان فوتبالیست
بررسی و مقایسه برخی از شاخص‌های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی در ورزشکاران استقامتی و نیمه استقامتی
تاثیر مکمل دهی حاد ال کارنیتین در دو فاز فولیکولار و لوتئال چرخه قاعدگی زنان ورزشکار بر توان هوازی، پاسخ های متابولیکی و عملکردی پس از فعالی
مقایسه‌ی تاثیر تابش یک جلسه لیزر کم توان با طول موج های مختلف (650 نانو متر و 830 نانو متر) بر توان هوازی و منتخبی از فاکتورهای خونی ورزشکاران اس
*