بررسی شیوه‌های مدیریت استرس در ورزشکاران تیم‌های مختلف ورزشی

رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
استقلال اندام مجری و اثر تمرین بر آن در تکلیف هماهنگی ترسیم دو دستی
اثر تداخل زمینه ای بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های ساده و پیچیده در دوره های فراگیری اولیه و پرآموزی
رابطه ی غلظتهای لاکتات و کلراید بزاقی با لاکتات خون مردان فوتبالیست، طی یک جلسه فعالیت فوتبال با شدت های فزاینده
بررسی سطح رشد قابلیت‌های هماهنگی حرکتی کودکان با اختلالات بینایی
نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس راهنمایی شهرستان نظنز
توصیف نحوه‌گذران اوقات فراغت نابینایان با تاکید بر فعالیت‌های ورزشی
اثر یک دوره کوتاه مدت تمرین ویبریشن بر برخی از عوامل آلودگی جسمانی زنان سالمند
تاثیر دو میزان مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار (BCAA) بر شاخص های سرمی آسیب سلولی (CK-LDH-CKMB) پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی سنگین در کشتی گیران
طراحی الگوی فرایندی انگیزه کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی
تاثیر بازیافت فعال بر غلظت TNF-a و کورتیزول خون مردان تمرین کرده
اثر یک دوره تمرین ترکیبی در مقایسه با تمرین قدرتی و تمرین استقامتی بر ساختار و عملکرد قلب دختران دانشگاهی
ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران
*