مقایسه ویژگی‌های آنتروپومتریکی، جسمانی - حرکتی، روان‌شناختی و مهارتی ورزشکاران زن موفق، نیمه موفق و مبتدی رشته والیبال استان خراسان جنوبی

اثر یک دوره تمرین ترکیبی در مقایسه با تمرین قدرتی و تمرین استقامتی بر ساختار و عملکرد قلب دختران دانشگاهی
ارتباط بین ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران
تاثیر یک دوره بی تمرینی و تمرین مجدد بر برخی شاخص های هموستازی در موش های صحرایی نر
تعیین روایی و پایایی و هنجاریابی حیطه های حرکتی درشت و ظریف آزمون غربالگری رشدی دنور 2 در کودکان 6-3 سال شهر اصفهان
بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران
مقایسه تراکم استخوانی معلولین آسیب نخاعی ورزشکار و کم تحرک
تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی حاد در هوای آلوده ی شهری بر عملکرد قلبی تنفسی افراد فعال
اثر متقابل ریتم روزانه و مراحل سیکل عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک تمرین بیشینه
بررسی سند راهبردی توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش در وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه متخصصان، مدیران و مسئولان ورزش کشور
طراحی و نمونه‌سازی دستگاه شتاب‌سنج سه محوره
بررسی ارتباط وضعیت‌های عادی استراحت (با تکیه بر خوابیدن و ارگونومی) با ناهنجاری‌های وضعیتی بالاتنه دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی شیرا
وابستگی یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی به محیط بینایی مرحله تمرین
تغییرات زمانی غلظتهای استراحتی AGRP و گرلین پلاسما و عضله پس از تمرین هوازی در موشهای نر صحرایی
*