تاثیر هیپوکسی و فعالیت فزاینده برنیمرخ تغییرات کورتیزول و IgG پسران فعال

اثر متقابل ریتم روزانه و مراحل سیکل عادت ماهانه بر میزان ریکاوری لاکتات پس از یک تمرین بیشینه
بررسی سند راهبردی توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش در وزارت آموزش و پرورش از دیدگاه متخصصان، مدیران و مسئولان ورزش کشور
طراحی و نمونه‌سازی دستگاه شتاب‌سنج سه محوره
بررسی ارتباط وضعیت‌های عادی استراحت (با تکیه بر خوابیدن و ارگونومی) با ناهنجاری‌های وضعیتی بالاتنه دانشجویان دختر دانشگاه‌های دولتی شیرا
وابستگی یادگیری یک مهارت ادراکی-حرکتی به محیط بینایی مرحله تمرین
تغییرات زمانی غلظتهای استراحتی AGRP و گرلین پلاسما و عضله پس از تمرین هوازی در موشهای نر صحرایی
تأثیر یک جلسه تمرین حاد بر سطوح آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز، پروتئین و کراتینین ادراری در بازیکنان نخبه فوتبال
مطالعه رشد اجتماعی در دانش‌آموزان نابینا و سالم ورزشکار و غیر ورزشکار
برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و ضخامت چین پوستی و ارائه معادلات مربوطه
بررسی اثر ترکیبی تمرین هوازی کاهنده و مکمل امگا-3 به دنبال انقباضات برون گرا روی شاخصهای التهابی در زنان بسکتبالیست شهرستان گیلانغرب
تاثیر نوع تمرین و بازداری پیش گستر و پس گستر در شرایط تداخل زمینه ای بر یادگیری مهارت کراس اور اسکیت
تأثیر یک دوره برنامه تمرینی منتخب بر عملکرد برخی از شاخصهای قلبی بیماران عروق کرونر زنان
بررسی انگیزش شرکت دانش آموزان دختر ورزشکار استان یزد در ورزشهای انفرادی و گروهی و رابطه آن با ویژگی های شخصتی آنان
*