مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی هوازی بر میزان فعالیت آنزیم G6PD در افراد فعال و غیر فعال

رابطه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی و روش های مدیریت کلاس های تربیت بدنی
تأثیر تمرینات استقامتی با توالی مختلف بر سطوح پلاسمایی آنزیم های ضد اکسایشی و شاخص های تخریب لیپیدی پروتئینی و DNA پس از یک فعالیت درمانده ساز
رابطه هوش هیچانی و راهبردهای مدیریت تعارض مربیان تیم های ورزشی استان آذربایجان شرقی
مقایسه مدیریت ریسک در سالن های دولتی و خصوصی شهر تهران
بررسی روش های مقابله با استرس در ورزشکاران رشته های انفرادی تیم های ملی
نیمرخ فیزیولوژیک و روانی ورزشکاران پسر دانشگاه گیلان اعزامی به المپیاد ورزشی دانشجویان کشور
اثر تمرین دایره ای ویژه و معمول آماده سازی بسکتبال بر آمادگی جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان بسکتبال مرد
ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی مدیران و کارشناسان ورزش ادارات تربیت بدنی استان لرستان
ارتباط بین مهارت های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان خوزستان
تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی بر میزان پلاسمایی NT-proBNP و برخی شاخص‌های آسیب قلبی قایقرانان مرد نخبه
تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل های ال-کارنیتین و کوآنزیم Q10 بر عملکرد هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد غیر فعال
مقایسه پاسخ های برخی از عوامل قلبی-عروقی، متابولیکی و هماتولوژیکی به دو نوع فعالیت بدنی بالاتنه و پایین تنه
مقایسه رفتارهای مربوط به اختلالات خوردن در میان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه اصفهان
*