بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع برنامه تمرینات اصلاحی ساختاری و اصلاحی هوازی بر روی برخی از شاخص های عملکرد ریوی دانشجویان مبتلا به کیفوز دانشگا

مقایسه زمان واکنش انتخابی دختران ورزشکار و غیر ورزشکار در یک فعالیت فزاینده وامانده ساز
مقایسه وضعیت سلامت عمومی معلمان تربیت بدنی و معلمان غیر تربیت بدنی
بررسی سطح کیفیت زندگی، اضطراب سلامتی و فعالیت بدنی در افراد بالای 20 سال شهر همدان
میزان ارتباط دروس دوره کارشناسی تربیت بدنی با نیازهای شغلی از نظر کارشناسان آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی
مقایسه بین سلامت عمومی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران مرد تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی استان کرمانشاه
تحلیل مهارتهای روانی بازیکنان منتخب حرفه ای، نیمه حرفه ای و مبتدی رشته ورزشی فوتبال قبل و بعد از مسابقه
رابطه بین رفتارهای مدیریت ریسک و سبک های رهبری در روسا و دبیران هیات های ورزشی استان خراسان جنوبی
به کارگیری و اثربخشی راهبردهای تنظیم خلق قبل از رقابت در میان ورزشکاران زن و مرد رشته های گروهی و انفرادی
رابطه بین هوش عاطفی و تحلیل رفتگی دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه نواحی هفتگانه مشهد
شناخت موانع موثر بر خلاقیت کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خراسان جنوبی
تاثیر آسیب دیدگی ورزشی بر میزان انگیزش و تحلیل رفتگی ورزشکاران زبده هندبال
ادراکات دانش آموزان ایرانی از تربیت بدنی و ورزش مدرسه ای و مقایسه آنها با ادراکات دانش آموزان کشورهای منتخب
توصیف وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های تهران
*