تاثیر سن بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به فعالیت حاد استقامتی

ارزیابی متغیرهای کینماتیکی راه رفتن در بیماران مبتلا به پارکینسون ناشناخته سطح II و III و تأثیر متقابل بین این متغیرها با وظایف ثانوی مختلف حی
مقایسه تاثیر مشاهده و گفتگو در تمرین دو نفره بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت
مقایسه تاثیر برنامه منتخب ورزشی با فیزیوتراپی بر درمان بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو در زنان
ارتباط ویژگی‌های کارآفرینی با ویژگی‌های فردی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان گیلان
تأثیر تمرینات هوازی منتخب روی عوامل بیوشیمیایی (لپتین، تری گلیسیرید، کلسترول) کودکان چاق
نقش رسانه‌های گروهی بر گرایش بانوان استان آذربایجان غربی به ورزشهای همگانی و قهرمانی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد ورزشی ورزشکاران در رشته‌های انفرادی و گروهی
بررسی و مقایسه سلامت روان و پرخاشگری دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه
بررسی منابع استرس و سطح استرس در ورزشکاران دختر ماهر و مبتدی رشته‌های شنا، والیبال، بسکتبال و بدمینتون شهر تهران
"تاثیر یک دوره تمرینی بر تعادل پویا، توان عضلانی و چابکی بستکت‌بالیستهای مرد نخبه با توجه به ویژگیهای آنتروپومتریک"
تاثیر فعالیت جسمانی بر خود-کارآمدی جسمانی و تصویر بدنی بانوان ارومیه
وضعیت و ارتباط عوامل هدف‌گزینی و انگیزش بازیکنان فوتسال آذربایجان شرقی
ارتباط عوامل تنش زای شغلی و سازمانی با خودکارآیی عمومی و اختصاصی در دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی
*