بررسی اثر تمرین سرعتی و مکمل سازی ویتامین های E و ‍C پس از یک جلسه تمرین شدید بر پراکسیداسیون چربی ها و دفاع ضداکسایشی بدن

بررسی ارتباط بین ساختار و عملکرد حرکتی اندام تحتانی دانش‌آموزان پسر 10 و 11 ساله
مقایسه منتخبی از ویژگیهای شخصیتی بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس آزمون استاندارد آیزنک
بررسی میزان روایی آزمونهای میدانی 20 متر دویدن رفت و برگشت (شاتل) و 549 متر در برآورد آمادگی قلبی-عروقی دانش‌آموزان پسر ورزشکار (16-17) ساله منطقه
تحلیل عوامل تنیدگی شغلی و ارتباط آن با اضطراب بین مدیران سازمانهای تربیت بدنی و برنامه و بودجه
مقایسه برخی از ویژگیهای آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و آمادگی‌های عمومی بدن بازیکنان والیبال دختر پایگاههای قهرمانی کشور با تیم ملی
بررسی و مقایسه سطح آمادگی جسمانی تیمهای ورزشی پسر دانشگاه تهران، اعزامی به سومین المپیاد
بررسی ویژگیهای تدریس مدرسان رشته تربیت بدنی در مقطع کارشناسی ارشد
بررسی و مقایسه عزت نفس دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار
بررسی میزان شیوع و علل آسیبهای جسمانی کشتی‌گیران سطح ملی کشور (رشته آزاد)
بررسی و مقایسه میزان وضعیت پشت گرد در مردان والیبالیست و فوتبالیست شهرستان شاهرود با ارائه پیشنهادات اصلاحی-حرکتی
بررسی تغییرات عملکرد عصبی-عضلانی دست برترین زنان سالمند فعال و غیرفعال 55-65 سال
تاثیر دو جلسه تمرین هفتگی (درس آمادگی جسمانی) روی قدرت عضلات ویژه بدن و استقامت قلبی-تنفسی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر ک
بررسی و مقایسه میزان حساسیت LDL به اکسیداسیون در افراد ورزشکار و غیرورزشکار
*