مقایسه اثر هشت هفته تمرین قدرتی و هوازی بر هورمون پارتیروئید، کلسیم، آلبومین، آلکالن فسفاتاز و استروژن زنان سالمند

بررسی کم و کیف شرایط جاری برای رسیدن به سطح قهرمانی و نظرات اسلام در این باره
بررسی میزان شیوع و علل صدمات ورزشی بین دختران ژیمناست نخبه کشور (سال 1378)
ویژگیهای بیومکانیکی تنه‌بیماران کمردرد و بررسی تغییرات آن بلافاصله و یکماه پس از درمان مقایسه ورزش‌درمانی با طب سوزنی
ارتباط بین قدرت عضلات شکم و انعطاف عضلات سوئز خاصره‌ای با میزان قوس کمر
بررسی و مقایسه آمادگی عمومی جسمانی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه در مناطق گرمسیر و سردسیر استان کرمانشاه در سال تحصیلی 77-78
بررسی ناهنجاریهای ستون فقرات کارگران مرد کارخانجات صنعتی اهواز و ارائه پیشنهادات اصلاحی-حرکتی
اندازه‌گیری و مقایسه توان هوازی و بی‌هوازی ورزشکاران دختر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران در صبح و بعد از ظهر
بررسی میزان ارتباط تعیین شدت تمرین به دو روش درصد رکورد و درصد ضربان قلب ذخیره "کارونن" در دوهای 100 متر، 400 متر و 3000 متر دوندگان نخبه جوانان است
تاثیر تمرین منتخب پلایومتریک بر توان انفجاری دختران ژیمناست تمرین کرده 9 تا 12 سال
بررسی استفاده از انرژی الاستیک ذخیره شده در عضلات اکسنتسور مفصل زانو
بررسی تاثیر یک دوره تمرین و آموزش مهارتهای دویدن و ضربه‌زدن با پا بر یادگیری مهارتهای حرکت کردن با توپ ضربه بغل پا و ضربه روی پا در فوتبال در
بررسی اثرات چهار نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر رکورد شنای صد متر قورباغه در شناگران نخبه
مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ورزش و مل
*