بررسی سطح رشد قابلیت‌های هماهنگی حرکتی کودکان با اختلالات بینایی

بررسی تاثیر یک دوره تمرین و آموزش مهارتهای دویدن و ضربه‌زدن با پا بر یادگیری مهارتهای حرکت کردن با توپ ضربه بغل پا و ضربه روی پا در فوتبال در
بررسی اثرات چهار نوع بازیافت فعال و غیرفعال بر رکورد شنای صد متر قورباغه در شناگران نخبه
مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ورزش و مل
بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی ورزشکاران نخبه مرد شنا، کشتی، فوتبال و بسکتبال باشگاههای تهران
مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی دانش‌آموزان مدارس مقطع ابتدائی دارای معلم تربیت بدنی با مدارس فاقد معلم تربیت بدنی
بازشناسی بازیها و ورزشهای بومی و محلی استانهای گیلان و مازندران
بررسی اثر تمرینات ورزش هوازی روی بیماران سکته قلبی
بررسی نگرشی مدیران مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه (دختر و پسر) شهرستان میاندوآب به درس تربیت بدنی
توصیف وضعیت آموزشی دبیرستانهای تربیت بدنی کشور از دیدگاه مدیران، معلمین و دانش‌آموزان
بررسی صفات شخصیتی ورزشکاران استقامتی در گروههای سنی جوانان و بزرگسالان و مقایسه آن با گروه عادی
تهیه نورم آزمونهای 50 متر، 200 متر و 12 دقیقه دویدن داوران نخبه فوتبال کشور و محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
بررسی و مقایسه آمادگیهای عمومی جسمانی دانشجویان پسر نیمسال اول و نیمسال آخر رشته تربیت بدنی دانشگاه تهران
بررسی میزان ناهنجاریهای ستون فقرات پسران 11-7 ساله شهرستان دره‌گز و ارتباط آنها با برخی ویژگیهای جسمانی و حرکتی
*