برآورد درصد چربی بدن از طریق توزین زیر آب و ضخامت چین پوستی و ارائه معادلات مربوطه

بررسی روایی شاخص توده بدن (BMI) و درصد چربی بدن (%BF) دانش‌آموزان پسر 8 تا 12 سال
بررسی ارتباط بین آمادگی جسمانی و آمادگی روانی دانشجویان پسر ورزشکار رشته‌های هندبال و بدمینتون دانشگاههای تهران و مشهد
بررسی بعضی از خصوصیات بدن‌سنجی و عملکردی کشتی‌گیران نخبه ایرانی
بررسی تاثیر تمرینات هوازی کوتاه‌مدت در محیط آلوده بر روی CBC و مقدار لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم و زمان اجرا در موشهای آزمایشگاهی
بررسی ارتباط اندازه‌های آنتروپومتریکی اندام فوقانی بدن با عملکرد حرکتی پرتاب دیسک دانش‌آموزان پسر غیرورزشکار دوره متوسطه
بررسی فرهنگ مرتبط به امور مسابقات و رقابتهای ورزشی و تطبیق آن با احادیث و روایات اسلامی
بررسی انواع و میزان شیوع صدمات ورزشی بین دانشجویان پسر ورزشکار (شرکت کننده در اولین المپیاد دانشجویی-مرداد 1372)
بررسی و مقایسه رفتار حمایتی مدیر، عوامل نگهدارنده شغل و عوامل استرس‌زای شغلی مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی کشور
رابطه فرهنگ سازمانی با بهره‌وری مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش سراسر کشور
تاثیر یک برنامه حرکتی ویژه بر توانائیهای ادراکی-حرکتی دانش‌آموزان پسر عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر 10-13 ساله شهر تهران (دبستان استثنایی شادی)
توصیف وضعیت اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس غیرانتفاعی راهنمایی پسرانه تهران
تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی تناوبی بر تغییرات غلظت هورمون اریتروپویتین (EPO) مردان، 18-23 سال
بررسی نحوه اجرای درس تربیت بدنی در مدارس ابتدائی آموزش و پرورش مناطق 20 گانه تهران
*